Fen Bilimleri Saf Madde ve Karışım Ders Planı 5E Modeli

Fen bilimleri dersinde saf madde ve karışım konusunu işledik. Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıkladık. Karışımları ayırmak için eleme, süzme ve mıknatısla ayırma yöntemleri üzerinde durduk.

Fen Bilimleri Saf Madde ve Karışım Ders Planı 5E Modeli

Fen Bilimleri Saf Madde ve Karışım Ders Planı 5E Modeli 

BÖLÜM 1 

 • DERSİN ADI: Fen Bilimleri 
 • SINIF: 4. Sınıf 
 • ÜNİTE ADI / NO: Maddenin Özellikleri / Madde ve Doğası 
 • KONU: Saf Madde ve Karışım 
 • ÖNERİLEN SÜRE: 6 ders saati 
 • BELİRLENEN SÜRE: 30 dakika 

ŞARKININ SÖZLERİ

Neler oluyor 4-A’da
Karışımların dili olsa olsa
Mıknatıs geldiğinde
Çiviyi çekip alsa

Çivi gitmez sanmıştım
Bir de baktım ki gitti orda orda
Anladım ki çok yanılmışım
Çivi artık mıknatısta

Saf madde tek türden
Oluşuyormuş demek
Karışımlar tek olmuyor
Birden çok olsa gerek
Masadaki beherlerde
İçlerinde maddeler
Tuz geliyor su geliyor
Ne olacak acaba?
Tuzlu su

Neler oluyor 4-A’da
Karışımların dili olsa olsa
Elekler geldiğinde Taşlar üstte kalsa

Talaş ayrılmaz sanmıştım
Suyun içine düştüğünde önce
Anladım ki çok yanılmışım
Talaş artık süzgeçte

Limon desem limon değil
Tatlı bir içecek
Üzüm desem üzüm değil
Tabaktaki bir kek
Çiçek desem çiçek değil
Kocaman bir demet
Çivi geliyor düğme geliyor
Nasıl ayrılacaklar
Mıknatıs

BÖLÜM 2

ÖĞRENCİ KAZANIMI

 • F.4.4.5.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar.
 • F.4.4.5.2. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. Eleme, süzme ve mıknatısla ayırma yöntemleri üzerinde durulur.

BİLİMSEL SÜREÇ BASAMAKLARI

 • Nesneleri (cisim, varlık) veya olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organını kullanarak gözlemler.
 • Bir cismin şekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi çeşitli özelliklerini belirler.
 • Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak
 • Neden-sonuç ilişkileri kurabilir. Açıklamalar önerir.
 • İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.
 • Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.
 • Analitik düşünme becerisi gelişir.

ÜNİTE KAVRAMLARI

Saf madde, karışım, eleme, süzme ve mıknatısla ayırma yöntemleri

ÖĞRETME - ÖĞRENME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Buluş yoluyla öğretim stratejisi, bilgisayar destekli öğretim, soru- cevap öğretim tekniği, anlatım yöntemi, örnek olay incelemesi, deney yöntemi, gözlem yapma, kavram haritası, beyin fırtınası

KULLANILAN ARAÇ GEREÇLER ve KAYNAKLAR

 • Deneylerde yazılı olan deney malzemeleri, akıllı tahta
 • 4. sınıf Fen Bilimleri kitabı (MEB)
 • Öğretmenin hazırladığı video destekli şarkı
 • Google görseller

BÖLÜM 3

ÖĞRETME - ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

GİRİŞ

Öğretmen derse öğrencilerine getirdiği tarif kitabını göstererek başalar.

KEŞFETME

Tarif kitabının içinde neler olabileceğini öğrencilere sorar. Öğrencileri konuya hazırlayabilmek için öğrencilerin kitaptan seçtiği bir tarifi yapmalarını ister. ”Yap-Boz” etkinliği yapılır.

AÇIKLAMA

Yapılan etkinliklerden yola çıkarak her etkinlikten sonra öğrencilerle neler yaptıkları konuşulur sorular sorulur ve saf madde, karışım, eleme ile ayırma, süzme ile ayırma, mıknatıs ile ayırma kavramlarına ulaşılır. Öğretmen slayt yardımı ile eksik kısımları tamamlar.

DERİNLEŞTİRME

Açıklama kısmında öğrenilenlerin pekiştirilmesi için öğretmen ilk olarak “Ben Neyim?” etkinliğini ardından “Yap-Boz” etkinliğini öğrencilerle birlikte yapar.

Fen Bilimleri Saf Madde ve Karışım Ders Planı 5E Modeli

DEĞERLENDİRME

Kavram haritasındaki boşluklar öğrencilerle birlikte doldurulur.

Fen Bilimleri Saf Madde ve Karışım Ders Planı 5E Modeli

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

GİRİŞ

Öğretmen derse elinde bir tarif kitabı ile girer. Bu kitabın içinde neler olabileceğine öğrencilere sorar. İçinde yemek tarifleri olduğuna ulaştığı zaman öğrencilere bugün bu kitaptan seçtikleri bir tarifi sınıfta yapacaklarını söyler.

Fen Bilimleri Saf Madde ve Karışım Ders Planı 5E Modeli

Fen Bilimleri Saf Madde ve Karışım Ders Planı 5E Modeli

Fen Bilimleri Saf Madde ve Karışım Ders Planı 5E Modeli

Fen Bilimleri Saf Madde ve Karışım Ders Planı 5E Modeli

KEŞFETME

(Öğretmen sınıf mevcuduna göre öğrencileri ya gruplara ayırarak ya da bireysel olarak çalıştırabilir.)Öğrenciler seçtikleri tarifi hazırladıktan sonra ne yaptıklarını anlatılar. Öğrencilerden ellerinde bulunan malzemeleri “karıştırarak” bir yiyecek veya içecek elde ettiklerinin söylenmesi beklenir. Gelen cevaplardan sonra öğretmen bu şekilde birden fazla madde karıştırarak elde ettiğimiz maddeye karışım dendiğini az önce herkesin bir karışım oluşturduğunu söyler. Öğrencilere limonata dediklerinde akıllarına ne geldiği sorulur.(Limon, Şeker, Su, Buz)Akıllarına direk limonata değil de hazırlarken içine koydukları maddelerin geldiğini söylenir. Limon dendiğinde akıllarına ne geldiği hangi madde geldiği sorulur. Herkesin aklına limonun kendisinin geldiği farklı bir madde gelmediği söylenir. Limonata gibi içinde birden fazla madde bulunduran karıştırılarak oluşan maddelere karışım dendiği söylenir. Limon gibi söylendiğinde akla sadece tek bir tür madde gelen içinde tek tür barındıran maddelere de saf madde dendiği söylenir.

Öğrencilerden karışım ve saf maddeye örnek vermeleri istenir.
“Yap-Boz” etkinliğine geçilir. Sınıf üç gruba ayrılır. Gruplara sırasıyla şu karışımlar verilir:

1.GRUP: Bahçeden alınan toprak-taş karışımı
2.GRUP: Çay-su karışımı
3.GRUP: Zımba teli-Kürdan

Öğrencilere dağıtılan karışımların içinde hangi maddeler olduğunu sorarız. Bu maddeleri 2 dk süre vererek ayırmalarını isteriz. Süre bittikten sonra gruplara sırayla neler yaptıklarını, zorlanıp zorlanmadıklarını, ne yapsalardı daha kolay olurdu gibi sorular sorulur. Ardından her gruba bir tane mıknatıs bir tane süzgeç bir tane elek verilir ve bunları kullanarak tekrar maddeleri birbirinden ayırmaları istenir. İşlem bittikten sonra gruplara ne ile karışımları ayırdıkları sorulur ve tahtaya yazılır. Gruplara sırayla yaptıkları ayırma yöntemlerinin isimleri söylenir.

AÇIKLAMA

Slayt yardımı ile öğrencilere saf madde ve karışımlar hakkında bilgi verilir. Saf maddenin içinde kendisinden başka madde bulunmadığı en küçük parçasının bile yine kendisi olduğu söylenir. Örnek olarak; saf su, külçe altın, cıva, demir vs. verilir.
Karışımların ise iki ve daha fazla farklı saf maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluştuğu söylenir. Örnek olarak; reçel, çiçek demeti, salata, toprak, hava vs. verilir. Dersin başında öğretmenin hazırladığı bitki çayının bir karışım örneği olup olmadığı öğrencilere sorulur.
Karışımların bazı yöntemlerle ayrılabildiğini az önce yaptığımız deneyde gördüğümüz hatırlatılır. Bunların neler olduğu bir kez daha söylenir.
Eleme ile ayırmayı değişik büyüklükteki katı tanecikleri ayırmada kullandığımızı, süzme ile ayırmayı sıvı maddeler ile karışmış katı maddeleri ayırmada kullandığımızı, mıknatıs ile ayırmayı karışımın içinde mıknatısı çekebilen türde bir madde olduğunda kullandığımızı söyleriz.

DERİNLEŞTİRME

Öğretmenin hazırlamış olduğu video/şarkı öğrencilere izlettilir.
“Ben Neyim?” etkinliği yapılır. Öğretmen sınıf mevcuduna göre hazırlamış olduğu kartların üzerine karışık olarak saf madde ve karışımlar ile ilgili görseller bilgiler koyar. Öğrencilerden bunları görmeden çekmelerini ister. Öğrencilerin aldıkları kart karışıma ait ise öğretmenin sınıfın bir köşesine astığı karışım ipinin üzerine gelip mandal ile tutturmaları istenir. Eğer aldıkları kart saf maddeye ait ise öğretmenin sınıfın başka bir köşesine astığı saf madde ipine mandal ile asmaları istenir.
“Karışık Küpler” etkinliğine geçilir. Öğretmen sınıfa önceden hazırlamış olduğu iki adet küp getirir. Küplerin üzerinde farklı saf maddelerin fotoğrafları vardır. Tahtaya gelen öğrenci iki küpü birden yere atar ve üste gelen yüzeyde hangi maddeler varsa onları masadan alıp karıştırır. Ardından bu karışımı nasıl ayırabileceğini düşünür ve ne ile ayırmaya karar verdiyse (mıknatıs, elek, süzgeç) karışımı ayırır.

Bu etkinlik birkaç defa sınıfta tekrarlanır. Yaptıkları karışımlar ve uyguladıkları ayırma yöntemleri tahtaya yazılır.

Fen Bilimleri Saf Madde ve Karışım Ders Planı 5E Modeli

Fen Bilimleri Saf Madde ve Karışım Ders Planı 5E Modeli

DEĞERLENDİRME

Boşluklar olan kavram haritasına doğru cevap üstteki kutucuktan seçilerek kavram haritası tamamlanır ve konu pekiştirilmiş olur.

DERSİN DİĞER DERSLERLE İLİŞKİSİ

Karışımların içindeki maddeleri sayarken matematik dersi ile ilişkilendirmiş oluyoruz.

PLANIN UYGULAMASINA YÖNELİK AÇIKLAMA

Kazanımlar programda 6 ders saati belirtilmiştir. Bu planın uygulanma süresi 30 dakika ile sınırlıdır.

Fen bilimleri dersi saf madde ve karışım konusu ders planı ile ilgili görüşlerinizi yorum yaparak bize bildirebilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER: 1
 1. Emeğinize sağlık, çok güzel. Emekleriniz boşa gitmeyecektir, gelecek nesil sizin elllerinizde büyüyecek.

  YanıtlaSil

Ad

1. sınıf,15,2. sınıf,5,3 Boyutlu Şekiller,1,3. sınıf,9,4 işlem,1,4. boyut,1,4. sınıf,5,5E Modeli,8,5E Modeli Ders Planı,8,Açı Çeşitleri,1,Açılar,1,ağırlık,1,aile,1,akran,1,aktar,2,apollo 12,1,asteroit,1,astral,1,astral seyahat,1,astral seyahat teknikleri,1,astroloji,1,ay,1,ay olmasaydı,1,Aydınlatma,1,beden,1,Beden Eğitimi,3,Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi,3,besin,1,Bilim,9,Bira Mayası,1,Birlik,1,bitki,2,böbrek,1,böbrek taşı,1,Böbrek Taşı Nedir?,1,Bölme,1,Çarpma,2,çekim gücü,2,çekim kuvveti,1,çevre,1,Çıkarma,1,çocuk eğitimi,1,çöp değiliz,1,Deneyler,1,denge,1,Deprem,1,ders planı,24,diyaliz,1,Doğal Afetler,1,Doğal Sayılar,2,Drama,3,Duygu Maskesi,1,Duygular,1,dünya,1,Dünya'nın dönüşü,1,Dünya'nın Yapısı,1,ebeveyn,1,Eğitim,37,Eğitsel Oyunlar,3,Ekvator,1,empati,1,endüstri 4.0,1,Eşlik,1,Fare Yuvası,1,Fen Bilimleri,8,Fermantasyon Deneyi,1,g harfi,1,g sesi,1,gaz birikimi,1,Geometrik Cisimler,1,geri dönüşüm,2,geri dönüşüm etkinlikleri,1,geri dönüşüm konusu,1,gökyüzü,1,Görsel Sanatlar,1,h harfi,1,h sesi,1,harf,1,harf küpü,1,harf küpü materyali,1,harf öğretimi,5,hayat,1,hayat bilgisi,4,Hayata Dair,1,Hayata Dair Sözler,1,hece,1,Hece Küpü,1,hece küpü materyali,1,huzur,2,hüzün,1,ı harfi,1,ı sesi,1,ışık yılı,1,İlk Okuma Yazma,5,kanser,1,Kara delik,1,Karışım,1,Karışımlar,1,kütle,1,Levhalar,1,Maddenin Halleri,1,Maddeyi Niteleyen Özellikler,1,Mantar,1,Matematik,11,materyal,13,materyal tasarım,8,Mayalanma,1,meditasyon,1,merkez,1,Mevsimler,1,mutluluk,2,nasıl olmalı,1,Nasıl Oluşur?,1,newton,1,Onluk,1,Onluk Birlik,1,ot,2,Oyun,3,Oyun Öğretimi,3,Oyun Örnekleri,3,Örüntü ve Süslemeler,1,p harfi,1,p sesi,1,Paket Oyunu,1,Pangea,1,Petrol,1,petrolün önemi,1,rahatlama,1,robot,1,robotlar,1,Rüzgarlar,1,Saf Madde,1,Saf Madde ve Karışım,1,Saf Madde ve Karışımlar,1,Sağlık,3,sağlıklı hayat,1,sanayi,3,Ses,1,ses kirliliği,1,ses öğretimi,5,Ses Şiddeti,1,Ses Teknolojileri,1,Ses Titreşimleri,1,Sesin İşitmedeki Rolü,1,spiral,1,Susuzluk,1,şifalı bitkiler,1,şifalı otlar,1,Takvim,1,Takvim Materyali,1,taş,1,tedavi,3,teknoloji,2,Toplama,1,Trafik Güvenliği,1,Trafik Işıkları,1,Trafik Levhaları,1,Trafik Maketi,1,Tsunami,1,Türkçe,2,Uzamsal İlişkiler,1,uzay,2,uzay boşluğu,1,uzayda zaman,1,Uzunlukları ölçme,1,Varlıkların Hareket Özellikleri,1,yapay zeka,2,Yaşam,2,yer çekimi,1,yıldız,1,yıldız sistemi,1,z harfi,1,z sesi,1,zaman bükülmesi,1,Zaman ölçme,1,
ltr
item
Bilgibirlik: Fen Bilimleri Saf Madde ve Karışım Ders Planı 5E Modeli
Fen Bilimleri Saf Madde ve Karışım Ders Planı 5E Modeli
Fen bilimleri dersinde saf madde ve karışım konusunu işledik. Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıkladık. Karışımları ayırmak için eleme, süzme ve mıknatısla ayırma yöntemleri üzerinde durduk.
https://1.bp.blogspot.com/-5_wUhPolBHM/XO3JfdLG0oI/AAAAAAAAAGM/eTtVglYmNIc8SQr55IuKm5ciNc3MkPvFwCLcBGAs/s1600/Fen%2BBilimleri%2BSaf%2BMadde%2Bve%2BKar%25C4%25B1%25C5%259F%25C4%25B1m%2BDers%2BPlan%25C4%25B1%2B5E%2BModeli.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-5_wUhPolBHM/XO3JfdLG0oI/AAAAAAAAAGM/eTtVglYmNIc8SQr55IuKm5ciNc3MkPvFwCLcBGAs/s72-c/Fen%2BBilimleri%2BSaf%2BMadde%2Bve%2BKar%25C4%25B1%25C5%259F%25C4%25B1m%2BDers%2BPlan%25C4%25B1%2B5E%2BModeli.JPG
Bilgibirlik
https://www.bilgibirlik.com/2019/05/fen-bilimleri-saf-madde-ve-karisim-ders-plani-5e-modeli.html
https://www.bilgibirlik.com/
https://www.bilgibirlik.com/
https://www.bilgibirlik.com/2019/05/fen-bilimleri-saf-madde-ve-karisim-ders-plani-5e-modeli.html
true
9222046224268905795
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Devamı Reply İptal Delete By Ana Sayfa PAGES YAYINLAR View All BENZER YAYINLAR ETİKET ARCHIVE SEARCH ALL POSTS İsteğinizle eşleşen bir yayın bulunamadı Ana Sayfa Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy