Hayat Bilgisi Doğal Afetler Ders Planı

Hayat bilgisi dersinde doğal afetler konusunu işledik. Öğrencilere depremin nasıl hissedildiğini anlattık. Deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiğinden bahsettik.

2. Sınıf Hayat Bilgisi Doğal Afetler Ders Planı

Hayat Bilgisi Doğal Afetler Ders Planı 

I. Biçimsel Bölüm 

 • Dersin Adı: Hayat Bilgisi 
 • Sınıf: 2.Sınıf 
 • Ünite: Doğada Hayat 
 • Süre: 1 Ders Saati 

Yöntem ve teknikler 

Sunuş Yolu, Buluş Yolu, Örnek Olay, Soru ve Cevap Yöntemi, Beyin Fırtınası

Kaynaklar

İlköğretim 2. Sınıf Türkçe Hayat Bilgisi Ders Kitabı

Kullanılacak araç ve gereçler

 • Dersin işlenişi için hazırlanan “deprem” konusunu anlatan slayt.
 • Akıllı tahta.
 • Deprem çantasının gösterimi için keçeden hazırlanan çanta ve deprem çantasının içinde olması gerekenlerin gösterildiği resimler.
 • Deprem sarsıntısını somutlaştırmak için kullanılan jenga
 • Dersin değerlendirme aşamasında tahtaya yapıştırılacak olan yazı ve resimler

Kazanım/Hedefler

 • Depremin nasıl hissedildiğini öğrenir.
 • Depremden önce, deprem sırasında ve depremden sonra ne yapacağını öğrenir.
 • Depremin bir doğal afet olduğunu ve bunun her an yaşanabileceğini bu yüzden depreme hazırlıklı olmanın öneminin farkına varır.
 • Deprem çantasının önemini anlar.

II. Dersin İşleniş Bölümü

A. Hazırlık Etkinliklikleri

Dikkat Çekme

“Merhaba çocuklar, nasılsınız bugün?” diye sorularak öğrencilerle sohbet edilir. Ayrıca sınıfa getirilen materyaller ile öğrencinin dikkati çekilir.    

Güdüleme

Öğrencilere “Sizinle geçen dersimizde doğal afetler konusunu işlemiştik. Bugün ise bu doğal afetlerden biri olan deprem doğal afetini işleyeceğiz. Eğer bugün ki dersi iyi dinleyip anlarsanız depreme karşılıklı hazırlıklı ve depremden korkmayan cesur çocuklar olacaksınız.”

Gözden Geçirme

Öğrencilerden depremi daha önce hisseden olup olmadığı, anne ve babasının deprem hakkında onlara bir şey anlatıp anlatmadığını ve bugün kendilerinin bu doğal afeti anlayacakları söylenir.

Derse geçiş

Öğrencilere “Ne dersiniz çocuklar bugün hep beraber depremin ne demek olduğunu ve depreme karşı nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrenelim mi?” diye sorulur. Yanıt alındıktan sonra ise dersin anlatımına geçilir.

B. Geliştirme Etkinlikleri 

“Merhaba çocuklar, nasılsınız bugün?” diyerek öğrencilerle sohbet edilir. Sohbet bitirildikten sonra ise “Bugün sizinle geçen ders işlediğimiz doğal afetlerden biri olan depremleri işleyeceğiz. Deprem konusunu bitirdikten sonra ise depremin ne olduğunu ve depreme karşı nasıl hazırlıklar yapmamız gerektiğini öğreneceğiz.” denir.

Ardından çocuklara “Deprem denince aklınıza ne geliyor” diye sorulur. Öğrencilerden alınan cevaplar tahtaya yazılır. Daha sonra ise akıllı tahtadan “Deprem Slaytı” açılır ve depremin tanımı yapılır. Tanım yapıldıktan sonra ise tanım içinde geçen sarsılma kelimesinin somutlaştırılması için “Jenga” adlı oyunun tahtaları kullanılır. Öğrencilere bu tahtalar dağıtılır ve bir sıranın üzerinde basit bir şekilde ev yapmaları istenir. Evleri yaptıktan sonra ise evlerin bulunduğu masaları hafifçe sallamaları istenir. Evlerin bozulmasının sebebinin sarsılma olduğu söylenir. Depreminde aynı şekilde yer kabuğunun sarsılması sonucu meydana geldiği söylenir. Daha sonra ise öğrencilere “Deprem ile ilgili bir anısı olan var mı?” diye sorulur. Öğrencilere söz hakkı verilir. Söz alan öğrencilerin anıları dinlenir.

Sarsılma kelimesinin somutlaştırılması ve depremin ne olduğunun daha iyi anlaşılmasının ardından “Evet çocuklar biliyorsunuz ki ülkemizde depremler sık sık yaşanmaktadır. Bunun temel sebebi ülkemizin bir deprem ülkesi olmasından kaynaklanır. Ancak hiç panik yapmayın çünkü eğer ki biz depreme karşı önlemimizi alır, depremden önce neler yapmamız gerektiğini ve depremden sonra da neler yapmamız gerektiğini öğrenirsek bu doğal afeti en az zarar ile atlatabiliriz.” denir.

Daha sonra ise öğrencilere “Evet arkadaşlar sizinle depremin bir doğal afet olduğunu ve yer kabuğunun sarsılması sonucu meydana geldiğini öğrendik. Peki bu doğal afet öncesinde neler yapmalıyız?” diyerek öğrencilerin düşünmesi sağlanır. – Bu arada akıllı tahtada konuya uygun slayt açılmış olur.- Daha sonra ise öğrencilerin cevapları alınır. Öğretmen konuyu toparlar daha sonra ise slayttan anlatacağı yerden devam eder. Daha sonra ise öğrencilere deprem çantasının ne olduğu ve bizim için neden önemli olduğu anlatılır. Hemen akabinde deprem çantası içinde bulunan malzemelerin neler olduğu öğrencilere anlatılır. Daha sonra ise “Evet arkadaşlar deprem çantasının ne kadar önemli olduğunu ve içinde hangi malzemelerin bulunması gerektiğini öğrendiniz. Şimdi biz de kendi sınıfımızın deprem çantasını hazırlayalım mı?” diye sorulur. Öğrencilerden yanıt alındıktan sonra çanta şeklinde keçeden kesilmiş olan materyal tahtaya asılır. Sonra ise deprem çantasının içinde bulunan malzemelerin resimleri deprem çantasına yapıştırılır ve yapıştırılan malzemenin neden önemli olduğu öğrencilere sorulur. Bu ekinlik bittikten sonra ise “Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Artık bizim sınıfımızın da bir deprem çantası var ve artık hepimiz depreme karşı daha hazırlıklıyız.” denir.

“Çocuklar artık depremden önce neler yapmamız gerektiğini biliyorsunuz. Peki deprem sırasında ne yapmamız gerektiğini hep beraber öğrenelim mi?” diye sorulur. Sonra öğrencilere “Ancak arkadaşlar öncelikle sizinle bir oyun oynamak istiyorum. Bu oyunun adı deprem oyunu. Ben ne zaman deprem dersem siz hemen bulunduğunuz sıranın yanına “çömel-kapan-tutun” hareketini yapacaksınız ve ben deprem bitti diyene kadar hareketi yapmaya devam edeceksiniz. Ben deprem bitti dersem eğer eski durumunuza döneceksiniz. Öncelikle biz size göstereceğiz.” denir. Sonrasında ise önce öğretmenler tarafından gösterilir.

Daha sonra “Anlatamadığım bir yer var mı?” diyerek öğrencilere sorulur. Anlamayan öğrencilerin soruları yanıtlanır. Sonra ise oyuna geçilir ve oyun oynanır. Sonrasında ise öğrencilere “Arkadaşlar az önce oynarken öğrendiğimiz çömel-tutun-kapan hareketi bizim için hayatı bir harekettir. Deprem anında bu hareketi doğru bir şekilde uygulamalıyız. Ancak arkadaşlar sadece çömel-kapan-tutun hareketi bizim için yeterli değildir. Deprem anında sakin olmalı, heyecan yapmamalıyız. Ayrıca pencere kenarından, merdivenlerden, asansörden ve balkondan kesinlikle uzak durmalıyız. Çünkü böyle yeterlerin deprem anında yıkılması diğer yerlerden çok daha kolaydır.” denir. “Bunlarla beraber üzerimize düşebilme ihtimali olan cisimlerden de uzak durmamız gerekiyor” denir. Daha sonra ise öğretmen “Evet arkadaşlar deprem öncesinde ve deprem sırasında ne yapmamız ve ne yapmamamız gerektiğini öğrendik. Şimdi ise tahtayı yapılacaklar ve yapılmayacaklar olmak üzere ikiye ayırdık ve cümleler yazdık. Gönüllü olan arkadaşımız gelecek önce cümleyi okuyacak daha sonra ise okuduğu cümlenin deprem sırasında yapılacak veya yapılmayacak bir davranış olduğunu öncelikle bize söyleyecek sonrasında ise uygun yere yapıştıracak.” denir. Öğretmen “Anlatamadığım bir yer var mı?” diye öğrencilere sorar ve sorusu olan öğrencilerin sorularını yanıtlar ve etkinliğe geçer.
Öğretmen öğrencilere “Depremin bitmesi için belli bir süre gerekir arkadaşlar ama maalesef biz bu sürenin ne kadar süreceğini tam olarak bilemiyoruz. Ancak hepimiz depremin bir süre devam ettikten sonra biteceğini biliyoruz. O yüzden deprem öncesinde ve deprem sırasında yapmamız gerekenler olduğu gibi deprem sonrasında da yapmamız gerekenler var arkadaşlar. Öncelikle deprem bitmeden binadan ayrılmamalıyız. Depremin bittiğinden emin olunca ise öncelikle herhangi bir yerimiz yaralanmış mı diye kontrol etmeliyiz sonra deprem çantamızı alıp hızlıca binadan uzaklaşmalıyız ve bulunduğumuz yere en yakın olan afet sonrası toplanma alanlarına gitmeliyiz.” denir. Sonra ise öğretmen öğrencilere “. Arkadaşlar deprem sonrasında bizim için AFAD, TÜRK KIZILAYI ve diğer pek çok sivil savunma ekibi yardımımıza gelir. Bunlardan AFAD afetten önce hazırlık yapma, afet sırasında yapılması gerekenler için müdahaleler yapar. Yaralıların enkaz altından kurtarılması ve afetten sonra yapılacak olan iyileştirme çalışmalarını yapar. Türk Kızılayı ise depremden sonra bizim için geçici olarak kalınacak yer ve yiyecek ihtiyacımızı karşılar arkadaşlar. Çocuklar maalesef deprem olunca çok sayıda can ve mal kaybı gerçekleşebilir. Bunu önlemek hepimizin elinde. Eğer biz depreme karşı bilinçli olursak bu kayıpların önüne geçebiliriz.

III. Değerlendirme Bölümü

Öğretmen “Evet arkadaşlar artık depremden önce, deprem sırasında ve deprem sonrasında neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bunlara ilave olarak deprem anında ne yapmamamız gerektiğini de öğrendik. Ayrıca Afad ve Türk Kızılayının neler yaptığını ve bizim için ne kadar önemli olduklarını hep beraber öğrendik. Şimdi ise sizinle son bir etkinlik yapmak istiyorum. Tahtayı; Depremden Önce Yapılacaklar ve Depremden Sonra Yapılacaklar olarak ayırdık. Öğretmen masanın üzerinde ise ters çevrilmiş yazılar var. Gönüllü olan arkadaşımız, önce gelip öğretmenler masasından bir kart alacak ve yüksek ses ile okuyup okuduğu kartın hangi bölgeye ait olduğunu düşünüyorsa o bölgeye yapıştıracak arkadaşlar. Anlatamadığım bir yer var mı?” diyerek öğrencilerin anlamadığı yer varsa onları tamamlar ve etkinliğe geçilir.
Etkinlik bittikten sonra ise “Çocuklar öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Hepiniz depreme karşı bilinçli birer öğrenci oldunuz. Son olarak sizden bugün öğrendiklerinizi ailenize de anlatmanızı istiyorum.” dedikten sonra öğretmen dersi bitirir.

Hayat bilgisi dersi doğal afetler konusu ders planı ile ilgili görüşlerinizi yorum yaparak bize bildirebilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER: 4
 1. Doğal afetlerden deprem konusunun öğrencilerin yada çocuklarin hatta yetiskinlerin bile eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gereken bir konu bence güzel bir plan olmuş ama keske diğer doğal afetlerde planda olsaydi
  Emeğinize sağlik

  YanıtlaSil
 2. çok güzel bir ders konusu çünkü ülkemiz bu konularda çok sık sıkıntılar yaşamıştır o yüzden çocuklarımızın ve bireylerin daha iyi bilinçlenmesi gerekmektedir

  YanıtlaSil
 3. Hocam öğrencilerin bu yaşta acil durumlar için bilinçlendirilmesi çok güzel. Şuan eminim ki birçok insanın evinde bulunmuyor. Ama çocukların ailelerine bu konu hakkında yardım alirlarsa onlarda birer çanta edineceklerdir.

  YanıtlaSil
 4. Casino Poker Tournaments - The Complete List of the Best Poker
  Tournaments from Poker Tournaments and 할리우드배우노출 Casino Tournaments at Casino PokerTournaments.org Top 코인갤러리 Texas Holdem Tournaments 케이 뱃 – List 피망 포커 apk of Best Texas Holdem Tournaments. 승인전화없는 토토사이트

  YanıtlaSil

Ad

1. sınıf,15,2. sınıf,5,3 Boyutlu Şekiller,1,3. sınıf,9,4 işlem,1,4. boyut,1,4. sınıf,5,5E Modeli,8,5E Modeli Ders Planı,8,Açı Çeşitleri,1,Açılar,1,ağırlık,1,aile,1,akran,1,aktar,2,apollo 12,1,asteroit,1,astral,1,astral seyahat,1,astral seyahat teknikleri,1,astroloji,1,ay,1,ay olmasaydı,1,Aydınlatma,1,beden,1,Beden Eğitimi,3,Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi,3,besin,1,Bilim,9,Bira Mayası,1,Birlik,1,bitki,2,böbrek,1,böbrek taşı,1,Böbrek Taşı Nedir?,1,Bölme,1,Çarpma,2,çekim gücü,2,çekim kuvveti,1,çevre,1,Çıkarma,1,çocuk eğitimi,1,çöp değiliz,1,Deneyler,1,denge,1,Deprem,1,ders planı,24,diyaliz,1,Doğal Afetler,1,Doğal Sayılar,2,Drama,3,Duygu Maskesi,1,Duygular,1,dünya,1,Dünya'nın dönüşü,1,Dünya'nın Yapısı,1,ebeveyn,1,Eğitim,37,Eğitsel Oyunlar,3,Ekvator,1,empati,1,endüstri 4.0,1,Eşlik,1,Fare Yuvası,1,Fen Bilimleri,8,Fermantasyon Deneyi,1,g harfi,1,g sesi,1,gaz birikimi,1,Geometrik Cisimler,1,geri dönüşüm,2,geri dönüşüm etkinlikleri,1,geri dönüşüm konusu,1,gökyüzü,1,Görsel Sanatlar,1,h harfi,1,h sesi,1,harf,1,harf küpü,1,harf küpü materyali,1,harf öğretimi,5,hayat,1,hayat bilgisi,4,Hayata Dair,1,Hayata Dair Sözler,1,hece,1,Hece Küpü,1,hece küpü materyali,1,huzur,2,hüzün,1,ı harfi,1,ı sesi,1,ışık yılı,1,İlk Okuma Yazma,5,kanser,1,Kara delik,1,Karışım,1,Karışımlar,1,kütle,1,Levhalar,1,Maddenin Halleri,1,Maddeyi Niteleyen Özellikler,1,Mantar,1,Matematik,11,materyal,13,materyal tasarım,8,Mayalanma,1,meditasyon,1,merkez,1,Mevsimler,1,mutluluk,2,nasıl olmalı,1,Nasıl Oluşur?,1,newton,1,Onluk,1,Onluk Birlik,1,ot,2,Oyun,3,Oyun Öğretimi,3,Oyun Örnekleri,3,Örüntü ve Süslemeler,1,p harfi,1,p sesi,1,Paket Oyunu,1,Pangea,1,Petrol,1,petrolün önemi,1,rahatlama,1,robot,1,robotlar,1,Rüzgarlar,1,Saf Madde,1,Saf Madde ve Karışım,1,Saf Madde ve Karışımlar,1,Sağlık,3,sağlıklı hayat,1,sanayi,3,Ses,1,ses kirliliği,1,ses öğretimi,5,Ses Şiddeti,1,Ses Teknolojileri,1,Ses Titreşimleri,1,Sesin İşitmedeki Rolü,1,spiral,1,Susuzluk,1,şifalı bitkiler,1,şifalı otlar,1,Takvim,1,Takvim Materyali,1,taş,1,tedavi,3,teknoloji,2,Toplama,1,Trafik Güvenliği,1,Trafik Işıkları,1,Trafik Levhaları,1,Trafik Maketi,1,Tsunami,1,Türkçe,2,Uzamsal İlişkiler,1,uzay,2,uzay boşluğu,1,uzayda zaman,1,Uzunlukları ölçme,1,Varlıkların Hareket Özellikleri,1,yapay zeka,2,Yaşam,2,yer çekimi,1,yıldız,1,yıldız sistemi,1,z harfi,1,z sesi,1,zaman bükülmesi,1,Zaman ölçme,1,
ltr
item
Bilgibirlik: Hayat Bilgisi Doğal Afetler Ders Planı
Hayat Bilgisi Doğal Afetler Ders Planı
Hayat bilgisi dersinde doğal afetler konusunu işledik. Öğrencilere depremin nasıl hissedildiğini anlattık. Deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiğinden bahsettik.
https://1.bp.blogspot.com/-a3MqtffoZjs/XJO-b9JNjKI/AAAAAAAABDQ/B4jlgpAWWygSV-K618DIIPGeW5UhkTWeQCLcBGAs/s1600/2.%2BS%25C4%25B1n%25C4%25B1f%2BHayat%2BBilgisi%2BDo%25C4%259Fal%2BAfetler%2BDers%2BPlan%25C4%25B1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-a3MqtffoZjs/XJO-b9JNjKI/AAAAAAAABDQ/B4jlgpAWWygSV-K618DIIPGeW5UhkTWeQCLcBGAs/s72-c/2.%2BS%25C4%25B1n%25C4%25B1f%2BHayat%2BBilgisi%2BDo%25C4%259Fal%2BAfetler%2BDers%2BPlan%25C4%25B1.jpg
Bilgibirlik
https://www.bilgibirlik.com/2019/03/hayat-bilgisi-dogal-afetler-ders-plani.html
https://www.bilgibirlik.com/
https://www.bilgibirlik.com/
https://www.bilgibirlik.com/2019/03/hayat-bilgisi-dogal-afetler-ders-plani.html
true
9222046224268905795
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Devamı Reply İptal Delete By Ana Sayfa PAGES YAYINLAR View All BENZER YAYINLAR ETİKET ARCHIVE SEARCH ALL POSTS İsteğinizle eşleşen bir yayın bulunamadı Ana Sayfa Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy