1. Sınıf G Sesi Öğretimi Ders Planı

"G-g" sesini 1. sınıf öğrencileriyle birlikte materyaller yardımıyla eğlenceli bir şekilde öğrendik.

G-g Sesi Öğretimi

1. Sınıf G Sesi Öğretimi Ders Planı 

Türkçe dersi g sesi öğretimi ders planı ile ilgili görseller planın sonunda yer almaktadır. 

I. Biçimsel Bölüm 

 • Dersin Adı: İlk Okuma Ve Yazma 
 • Sınıf: 1.Sınıf 
 • Ünite: İlk okuma ve yazma G ve g Sesinin Öğretimi 
 • Süre: 1 Ders Saati 

Yöntem ve teknikler 

Sunuş Yolu, Buluş Yolu, Örnek Olay, Soru ve Cevap Yöntemi, Ses Temelli Cümle Yöntemi.

Kaynak, Araç-Gereç, materyaller

 • Eski harfleri anımsatmak için kullanılan çanta şeklindeki mukavva.
 • ”G” harfi müzikli sunusu
 • Yollarını bulabilmeleri için geçmeleri gereken başta-ortada-sonda etkinliği kartonu ve üzerindeki resimler.
 • Tahtaya yazılan “G” ve “g” harfinin yazılışını gösteren karton.
 • Hece oluşturmalarını sağlayacak iç içe geçmiş karton.
 • Kelime oluşturmalarını sağlayan, üzerinde kelimeler yazan kartonlar.
 • Cümle oluşturmaları için yapboz şeklindeki cümleler.
 • Değerlendirme için kullanılan çalışma kağıtları ve kullanılan diğer malzemeler.

Hedefler

 • Hikayelerde anlatılan “g” sesini ayırt eder.
 • ”G” ve “g” sesini tanır.
 • ”G” ve “g” harfinin yazılışını öğrenir.
 • ”G” ve “g” harfi ile hece, cümle ve metin kurar.

II. Dersin İşleniş Bölümü

A. Hazırlık/Giriş Etkinlikleri

Dikkat Çekme

“Merhaba çocuklar, nasılsınız bugün?” diye sorularak öğrencilerle sohbet edilir. Ayrıca sınıfa getirilen materyaller ile öğrencinin dikkati çekilir.

Güdüleme

Öğrencilere “Bugün sizinle yeni bilgiler öğreneceğiz. Öğrendiğimiz bu bilgiler ile artık yeni yeni cümleler yazabileceksiniz” denir.

Gözden Geçirme

Hikaye anlatıldıktan sonra hikaye içinde en çok geçen sesin ne olduğu sorulur ve en çok geçen sesin bugün öğrenecekleri kelime olduğu söylenir.

Derse Geçiş

Öğrencilere “Ne dersiniz çocuklar bu “g” sesinin nasıl yazıldığını öğrenelim mi?” diye sorulur. Yanıt alındıktan sonra ise dersin anlatılmasına geçilir.

B. Geliştirme-Sunu/Geliştirme Etkinlikleri

“Merhaba çocuklar, nasılsınız bugün?” diyerek öğrencilere soru sorulur ve onlarla sohbet edilir. Sonra ise “ Bugün sizinle yeni bilgiler öğreneceğiz ve öğrendiğimiz bu bilgiler ile yeni cümleler yazabileceksiniz” denir.

”Bugün size Müge ile Ege’nin hikayesini anlatmak istiyorum.” denir. “Bu hikayeyi iyi dinlemenizi istiyorum çünkü içinde çok önemli bilgiler var.” denir. Sonra ise hikayeye başlanır.

“Müge ile Ege gemi ile geziye gideceklermiş. Geziye gitmek için çantalarını hazırlamaları gerekiyormuş. Çantalarına daha önceden öğrendiğimiz harfleri koymaları gerekiyormuş. Müge ile Ege’ye yardımcı olmak ister misiniz? “denir. Öğrencilerden parmak kaldıranlar tahtaya kaldırır ve çantaya önceden öğrendikleri harfleri sırasına bakılmaksızın yerleştirmeleri sağlanır. Bu etkinlik bittikten sonra “Müge ile Ege sizlere yardım ettiğiniz için çok teşekkür ediyor” denir ve hikayeye devam edilir. “ Müge ile Ege çantalarını hazırladıktan sonra ise erkenden uyumuşlar çünkü yarın ki geziye geç kalmak istemiyorlarmış.  Sabah olmuş çalar saatleri  “gong gong gong” diye çalmış ama Müge ile Ege uyanamamış.” denir. Sınıfa “Arkadaşlar çalar saatin sesini biz de söyleyelim mi ? ” denir. Hikayeye dönülür ve “ beş dakika sonra çalar saat bir daha çalmış –şimdi hep beraber söylüyoruz denir- gong gong  gong. Müge ile Ege bu sefer uyanmışlar. Sonra ise bir güzel kahvaltılarını edip çantalarını alıp yola çıkmışlar. Yolda giderken kocaman bir karga görmüşler. Karga, Müge ile Ege’ye doğru gak gak gak diye ses çıkarmış. Müge ile Ege  çok korkmuşlar karganın yanından koşarak uzaklaşmışlar.”  denir.
Sonra ise çocuklara “ Evet arkadaşlar karga nasıl ses çıkarmıştı” diyerek sorulur. “Şimdi hep beraber karganın nasıl ses çıkardığını tekrar edelim  mi?” denir. Hep birlikte gak gak gak denildikten sonra sınıfa “ Arkadaşlar çalar saat nasıl ses çıkarmıştı” diyerek sorulur. Öğrencilerden gong gong gong yanıtı alındıktan sonra öğrencilere “ Dikkat ettiniz mi çocuklar sıklıkla kullandığımız bir ses var o ses hangisi” diyerek öğrencilere sorulur ve cevap alındıktan sonra ise “ Evet arkadaşlar bu sesimiz “g” sesi ve bizim için yeni bir ses ve bugün bu sesi hep beraber öğreneceğiz” denir.
 Sonra ise hikayeye devam edilir. “Müge ile Ege o kocaman kargadan kaçarken yollarını kaybetmişler. Gemiye ulaşmak için bizden yardım etmemizi istiyorlar. Önlerinde üç tane yol çıkmış- getirilen materyal üzerinden gösterilir- bu üç yoldan doğru olan yol resimde “g” sesinin başta olduğu yolmuş. Eğer ki tüm resimlerde “g” varsa doğru eğer başta değilse ve ya içinde hiç “g” sesi yoksa o yol yanlış yolmuş.” denir. “Aranızda yardımcı olmak isteyen var mı?” denir. Öğrencilerden gönüllü olan biri kaldırılır ve ilk aşama tamamlanır. Sonra hikayeye devam edilir “ Müge ile Ege ilk aşamayı doğru bir şekilde geçmişler. Ama o da ne önlerine yine üç tane yol çıkmış. Bu sefer doğru olan yol ortasında “g” sesi olan resmin olduğu yolmuş. Eğer “g” sesi başta ve ya sonda ise yol yanlışmış ve eğer ki içinde hiç “g” sesi yoksa o yol da yanlışmış.”  denir ve öğrencilerden gönüllü olan kaldırılır. Sonra ise “Müge ile Ege bu bölümü de doğru bir şekilde geçmişler. Sonra ise yine karşılarına üç tane yol çıkmış ve bu sefer “g” sesi sonda olan resmin olduğu yol doğruymuş.” denir ve gönüllü olan öğrenci tahtaya kaldırılıp doğru yol bulunduktan sonra ise hikayeye dönülür “ Müge ile Ege gemiye ulaştılar. Sizlere yardım ettiğiniz için çok teşekkür ediyorlar.” denir. “Müge ile Ege tam gemiye binecekleri sırada biletlerinin yanlarında olmadıklarını fark ediyorlar.” Sonra ise öğretmen sınıfa bakarak “Evet arkadaşlar hep beraber Müge ile Ege’ye biletlerini bulmaları için yardım edelim mi?” der. Sonra ise “ Ancak bileti bulabilmemiz için bir oyun oynamamız gerekiyor. Bilet sınıfın içinde bir yerde olacak ve bir gönüllü arkadaşımız olacak. Gönüllü arkadaşımız bilete yaklaştıkça hep beraber “gündüz” , biletin olduğu yerden uzaklaştıkça ise hep beraber “gece” diyeceğiz” der. Sonra ise bir gönüllü seçilir bilet sınıfın bir yerinde saklanır ve oyun oynanır. Oyun bittikten sonra ise derse devam edilir.

Sonra ise “Evet arkadaşlar şimdi sizinle “G” sesinin nasıl yazıldığını öğrenelim mi?” denir. Sınıftan olumlu yanıt alındıktan sonra ise önce müzikli sunu izletilir sonra ise öğretmen tarafından tahtada nasıl yazıldığı gösterilir. Daha sonra ise “G” ve “g” sesi önce –her ikisi- sağ el ile sonra da sol el ile havada çizilir. Sonra ise dağıtılan çalışma kağıtlarında ki “G” ve “g” sesi çalışması yapılır.

Daha sonra ise öğretmenler tarafından öğrencilere şölin materyali dağıtılır. Dağıtıldıktan sonra öğrencilerin küçük kas gelişimlerini sağlamak amacıyla önce büyük “G” sonra ise küçük “g” harfi yaptırılır. Öğretmenler ise öğrencileri kontrol ederek doğru yapanlara pekiştireç, yanlış yapanlara ise dönüt vererek düzeltir. Çalışma kağıdındaki G, g sesini yazmalarını istenir.

Şölin ile etkinlik yapıldıktan sonra ise hece oluşturma aşamasına geçilir. Bu etkinlik için sınıfa getirilen hece borusu materyali ile hece oluşturma etkinlikleri yapılır. Önce “g” sesi sonra da hece borusunda yazılan sesli harf birleştirilerek heceler sınıfça okunur, sonra ise okunan heceler tahtaya yazılır. Sonra ise önce sesli harf sonra “g” sesi okunur, okunduktan sonra da tahtaya yazılır.

Sonra ise öğretmen öğrencilere “Evet çocuklar “g” sesini öğrendik nasıl okunduğunu da öğrendik. Şimdi hep beraber kelimeler oluşturalım mı?” diye sorar. Öğrencilerden yanıt alındıktan sonra ise tahtaya daha önce yazılan ve birbirinden yapboz gibi kesilen kağıtlar tahtaya karışık olarak yapıştırılır. Öğrencilere “Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi heceler karışık bir halde tahtada duruyor. Bu heceleri doğru bir şekilde bir araya getirebilmek için yardım eder misiniz?” denir. Öğrencilerden cevap alındıktan sonra ise “Kim gönüllü olmak ister?” denir ve gönüllü olan arkadaşlar tahtada heceleri doğru bir şekilde bir araya getirerek tahtaya yapıştırır. Sonra ise tahtaya kalkan gönüllü öğrenciden oluşturduğu kelimeyi okuması istenir ve okuduğu kelime sınıfa tekrar ettirilir.

Kelime oluşturma aşaması tamamlandıktan sonra ise öğretmenler tarafından hazırlanan “Sessiz Sinema” oyunu oynanır. Öğretmen öğrencilere “Evet arkadaşlar “g” sesinin nasıl yazıldığını ve nasıl okunduğunu hep birlikte öğrendik. Şimdi hep beraber oyun oynamak ister misiniz?” diye sorar. Öğrencilerden olumlu cevap aldıktan sonra ise öğretmen “ Hep beraber Sessiz Sinema oyunu oynayacağız.” der. Sonra ise öğretmen oyunun kurallarını anlatır. Öğretmen öncelikle sınıfı iki gruba ayırır sonra ise “Evet arkadaşlar gördüğünüz masanın üzerinde kapalı kartlar var ve buradaki tüm kartlarda en az bir “g” sesi olan kelimeler var. İki gruptan da arkadaşlarımız gelecek ve gönüllü olan arkadaşımız kartların üzerinde yazılı olan kelimeleri hiç ses çıkarmadan sadece hareketler yaparak kendi grubuna anlatacak. Sonra diğer arkadaşımız da anlatacak en kısa sürede anlatan arkadaşımızın olduğu grup on puan alacak.” der. Sonra öğretmen “Anlatamadığım bir yer var mı?” diyerek öğrencilerin sorularını yanıtlar ve oyuna geçilir.

Kelime aşaması ve Sessiz Sinema oyunu oynandıktan sonra cümle kurma aşamasına gelinir. Cümle kurma aşamasında ise yapboz şeklinde birbirine uyumlu olan anlamlı kelimeler tahtaya karışık bir şekilde yapıştırılır. Sonra ise öğrenciler “Arkadaşlar artık “g” sesini iyice öğrendik. “G” sesi ile heceler oluşturduk sonra kelimeler oluşturduk artık sıra anlamlı cümleler kurmaya geldi. Gördüğünüz gibi tahtada değişik şekilde ve farklı farklı kelimeler var. Ne dersiniz bu kelimelerle anlamlı cümleler oluşturalım mı?” diye sınıfa sorulur. Öğrencilerden olumlu yanıt alındıktan sonra “ Evet arkadaşlar kim yardımcı olmak ister?” diyerek sınıfa soru sorulur ve gönüllü olan öğrenciler tahtaya kaldırılır, anlamlı cümleler oluşturulur. Öğrencilerden oluşan anlamlı cümleleri defterlerine yazmaları istenir.

Cümle kurma aşaması da bittikten sonra etkinlik kağıdındaki metin önce öğretmen tarafından okunur daha sonra ise her cümleyi bir öğrenci okuyacak şekilde öğrencilere okutulur sonra ise tahtaya üç tane resim yapıştırılır ve öğrencilerden bu üç tane resmin içinde geçtiği bir metin yazmaları istenir. Bu etkinliğin ödev olduğu söylenir herkesin yarına hazırladıkları metni getirmeleri söylenir.

III. Değerlendirme (Sınama Durumu) Bölümü

Öğrencilere dağıtılan çalışma kağıtları değerlendirilir. Ders içinde ara değerlendirmeler ile öğrencilerin eksikleri tamamlanır.

Dersin içerisinde kullanılan materyaller ve etkinlikler

G-g Sesi Öğretimi

G-g Sesi Öğretimi

G-g Sesi Öğretimi

G-g Sesi Öğretimi

G-g Sesi Öğretimi

G-g Sesi Öğretimi

G-g Sesi Öğretimi

G-g Sesi Öğretimi

Türkçe dersi g sesi öğretimi ders planı ile ilgili görüşlerinizi yorum yaparak bize bildirebilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER: 16
 1. Hocam eline saglik plân materyal işleniş yöntem tekinin..
  Herşey harika

  YanıtlaSil
 2. Çok başarılı bir çalışma olmuş.Devamını sabırsızlıkla bekliyorum.

  YanıtlaSil
 3. Harflere devam ediyoruz H den sonra G

  YanıtlaSil
 4. Benim 1.sınıf zamanlarımda bu kadar detaylı bilgilere ulaşmak ne mümkündü.

  YanıtlaSil
 5. Kızımı çalıştırırken hatırlıyorum en zoru G sesiydi kabus gibi günlerdi baktım beceremeyeceğim bir öğretmen tutmuştum hemen öğrenmişti.

  YanıtlaSil
 6. Paylaşımlarınızı ilgi ile takip ediyorum. Küçük oğlum bu yıl ilkokula başlayabilirdi ancak 5.5 yaşında başlamasını istemediğimden göndermedim. Seneye başlayacağız ama ben yavaş yavaş yazmayı öğrenmesini zorlanmamasini istiyorum. Bir harf için ne kadar süre çalışmak lazım. Harfi tam öğrenmeden başka harfe geçmeli mi? Bu konuda da bir yazı hazırlarsanız çok sevinirim

  YanıtlaSil
 7. G sesi öğretimi yine diğer öğretim teknikleri gibi eğlenceli detayları içeriyor. Çocuklara oyunla öğretmek çok daha etkili olsa gerek. Bizim zamanımızda sistem daha farklıydı. Şimdiki çocukların bu yönden şanslı olduğunu düşünüyorum. Emek vererek, keyifli ve bilgi dolu bir paylaşım yapmışsınız yine. Teşekkürler.

  YanıtlaSil
 8. ben de bir eğitimci olarak çok keyif aldım çalışmanızdan. ayrıntılı bir biçimde hem de eğlendirerek meteryal hazırlamışsınız. çocuklara emek vermeden olmuyor değil mi hocam. ellerinize sağlık

  YanıtlaSil
 9. Teşekkür ederiz G harfi de yaşama dair öğrenilmesi gerekli :)

  YanıtlaSil
 10. Bilgiloji harika olmuş hayırlı olsun başarı dolu yayın hayatı dilerim

  YanıtlaSil
 11. Harika bir eğitim dokümanı olmuş g sesi öğretimi ders plan yazınız.Teşekkürler...

  YanıtlaSil
 12. Emeğinize sağlık, sınıf öğretmenliği öğrencisi olarak çok işime yarayacak bir yazı. Teşekkür ederim :)

  YanıtlaSil
 13. Önümüzdeki sene başlıyoruz ilk okula ve sayenizde daha rahat öğrenecek oğlum takipteyim teşekkür ediyorum

  YanıtlaSil
 14. G sesi öğretimi ders planını görünce aklıma üniversite yıllarım geldi :) Biz de hazırlardık böyle planlar...

  YanıtlaSil
 15. Oğlum şükür ki öğrenmede hiç güçlük çekmemişti. Başarılı çalışma için teşekkürler :)

  YanıtlaSil

Ad

1. sınıf,15,2. sınıf,5,3 Boyutlu Şekiller,1,3. sınıf,9,4 işlem,1,4. boyut,1,4. sınıf,5,5E Modeli,8,5E Modeli Ders Planı,8,Açı Çeşitleri,1,Açılar,1,ağırlık,1,aile,1,akran,1,aktar,2,apollo 12,1,asteroit,1,astral,1,astral seyahat,1,astral seyahat teknikleri,1,astroloji,1,ay,1,ay olmasaydı,1,Aydınlatma,1,beden,1,Beden Eğitimi,3,Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi,3,besin,1,Bilim,9,Bira Mayası,1,Birlik,1,bitki,2,böbrek,1,böbrek taşı,1,Böbrek Taşı Nedir?,1,Bölme,1,Çarpma,2,çekim gücü,2,çekim kuvveti,1,çevre,1,Çıkarma,1,çocuk eğitimi,1,çöp değiliz,1,Deneyler,1,denge,1,Deprem,1,ders planı,24,diyaliz,1,Doğal Afetler,1,Doğal Sayılar,2,Drama,3,Duygu Maskesi,1,Duygular,1,dünya,1,Dünya'nın dönüşü,1,Dünya'nın Yapısı,1,ebeveyn,1,Eğitim,37,Eğitsel Oyunlar,3,Ekvator,1,empati,1,endüstri 4.0,1,Eşlik,1,Fare Yuvası,1,Fen Bilimleri,8,Fermantasyon Deneyi,1,g harfi,1,g sesi,1,gaz birikimi,1,Geometrik Cisimler,1,geri dönüşüm,2,geri dönüşüm etkinlikleri,1,geri dönüşüm konusu,1,gökyüzü,1,Görsel Sanatlar,1,h harfi,1,h sesi,1,harf,1,harf küpü,1,harf küpü materyali,1,harf öğretimi,5,hayat,1,hayat bilgisi,4,Hayata Dair,1,Hayata Dair Sözler,1,hece,1,Hece Küpü,1,hece küpü materyali,1,huzur,2,hüzün,1,ı harfi,1,ı sesi,1,ışık yılı,1,İlk Okuma Yazma,5,kanser,1,Kara delik,1,Karışım,1,Karışımlar,1,kütle,1,Levhalar,1,Maddenin Halleri,1,Maddeyi Niteleyen Özellikler,1,Mantar,1,Matematik,11,materyal,13,materyal tasarım,8,Mayalanma,1,meditasyon,1,merkez,1,Mevsimler,1,mutluluk,2,nasıl olmalı,1,Nasıl Oluşur?,1,newton,1,Onluk,1,Onluk Birlik,1,ot,2,Oyun,3,Oyun Öğretimi,3,Oyun Örnekleri,3,Örüntü ve Süslemeler,1,p harfi,1,p sesi,1,Paket Oyunu,1,Pangea,1,Petrol,1,petrolün önemi,1,rahatlama,1,robot,1,robotlar,1,Rüzgarlar,1,Saf Madde,1,Saf Madde ve Karışım,1,Saf Madde ve Karışımlar,1,Sağlık,3,sağlıklı hayat,1,sanayi,3,Ses,1,ses kirliliği,1,ses öğretimi,5,Ses Şiddeti,1,Ses Teknolojileri,1,Ses Titreşimleri,1,Sesin İşitmedeki Rolü,1,spiral,1,Susuzluk,1,şifalı bitkiler,1,şifalı otlar,1,Takvim,1,Takvim Materyali,1,taş,1,tedavi,3,teknoloji,2,Toplama,1,Trafik Güvenliği,1,Trafik Işıkları,1,Trafik Levhaları,1,Trafik Maketi,1,Tsunami,1,Türkçe,2,Uzamsal İlişkiler,1,uzay,2,uzay boşluğu,1,uzayda zaman,1,Uzunlukları ölçme,1,Varlıkların Hareket Özellikleri,1,yapay zeka,2,Yaşam,2,yer çekimi,1,yıldız,1,yıldız sistemi,1,z harfi,1,z sesi,1,zaman bükülmesi,1,Zaman ölçme,1,
ltr
item
Bilgibirlik: 1. Sınıf G Sesi Öğretimi Ders Planı
1. Sınıf G Sesi Öğretimi Ders Planı
"G-g" sesini 1. sınıf öğrencileriyle birlikte materyaller yardımıyla eğlenceli bir şekilde öğrendik.
https://4.bp.blogspot.com/-Wvor7e9oaYU/XFuswhAvriI/AAAAAAAAAvM/9M95-MRpHkMmGmLLiO05sFuqlzYhuMXTACLcBGAs/s1600/G-g%2BSesi%2B%25C3%2596%25C4%259Fretimi.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Wvor7e9oaYU/XFuswhAvriI/AAAAAAAAAvM/9M95-MRpHkMmGmLLiO05sFuqlzYhuMXTACLcBGAs/s72-c/G-g%2BSesi%2B%25C3%2596%25C4%259Fretimi.jpg
Bilgibirlik
https://www.bilgibirlik.com/2019/02/g-sesi-ogretimi-ders-plan.html
https://www.bilgibirlik.com/
https://www.bilgibirlik.com/
https://www.bilgibirlik.com/2019/02/g-sesi-ogretimi-ders-plan.html
true
9222046224268905795
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Devamı Reply İptal Delete By Ana Sayfa PAGES YAYINLAR View All BENZER YAYINLAR ETİKET ARCHIVE SEARCH ALL POSTS İsteğinizle eşleşen bir yayın bulunamadı Ana Sayfa Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy